วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Singburi Football Club

Singburi Football Club

Nickname(s) ***************** The Bangrajan Warriors
Founded ******************** 2009

Ground ********************* Singburi Stadium

Chairman ******************* Sorrakit Tientaworn

Manager ******************** Peerapol Bumpen

League ********************* Regional League Division 2

Singburi Football Club Logo

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

Wat Sutthawas.

Wat Sutthawas

Wat Sutthawas [วัดสุทธาวาส].
: located in the district over the drug away from the temple Ylang Buppharam to 5 kilometer inside the temple is the oldest temple, built on the assumption that the Ayutthaya period. A mural showing the story about the Buddha is still very beautiful, showing that people can see.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

Khai Bang Rachan Heroes and Memorial Park.


Khai Bang Rachan Heroes and Memorial Park

Khai Bang Rachan Heroes and Memorial Park

Khai Bang Rachan Heroes and Memorial Park

Khai Bang Rachan Heroes and Memorial Park (อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน).
- 15 km, away from the Sing Buri city, at Khai Bang Rachan district. An area of ??approximately 115 farm used as a recreational Arboretum. Heroes Monument and Rachan (created by the Department of Fine Arts), appearing as a pretty outstanding elegance in the garden. Monument opened on July 29, 2519. Khai Bang Rachan critical history. Event courage and sacrifice of the hero of Thailand Act BE 2308 which happened around. In that village Bangrachan, was joining forces with the Burmese military, which fought numerous, by Burmese troops have to hit the village, 8 times, take up to 5 months, it has to overcome. Today have created a simulation model based on an ancient camp, high on the hill is the handsome face camps of Khai Bang Rachan hero, the leader of the 11 people is the most important monuments of a nation.

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Wat Pho Kao Ton.

Wat Pho Kao Ton

Wat Pho Kao Ton

Wat Pho Kao Ton [วัดโพธิ์เก้าต้น].
: Villagers in the ground that the temple is called "Wat Mai Daeng", because the area has a "Ded Tree", which is in many hardwood trees. The trust that is a sacred tree. In the temple "Wihan Phra Achan Tammachot", and close together, they have "Phra Achan Tammachot Pool", the fish are plentiful, because people are not treated as sacred fish caught to eat. The front of the temple was a replica of the historical Khai Bang Rachan. Fine Arts Department has registered a historic Wat Pho Kao Ton, a year to 2498.

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Phrom Buri.

Wat Kudi Thong
Wat Kudi Thong [วัดกุฎีทอง ].
Located in Tambon Bang Nam Chiao. The temple is a pagoda containing relics on top of the pagoda and the Lord Buddha is enshrined in the metal models. Within the temple also has traditional art (Thai Puan), which has collected appliances in daily life such Aamgsoi. Thai Puan's so many. Were composed as well as vehicles. Land, water and antiques, which the visitors to watch as well. Request a visit. The traditional art care center Wat Kudi Thong Tel. (036) 512320, Sat - Sun Tel. (036) 511 902.


Wat Phra Prang Kha Muni

Wat Phra Prang Kha Muni [วัดพระปรางคมุนี ].
Away from the city about 8 kilometers to the temple with mural paintings inside the church. (This was written around the year 2462). It is skilled at painting people, but still equally beautiful with the other.

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Tha Chang.

Tourism.

Wat Pikul Thong
Wat Pikul Thong [วัดพิกุลทอง].
- Or has another name called, "Wat Luang Pho Phae. The temple is the largest Buddha in Thailand is "Suwan Mongkol Maha Muni Buddha", within the concrete. Decorated with gold mosaics of natural species and 24 K. Temple head called "Wihar Khod" the day the statue are located around the temple with In addition, a meditation garden and beautiful buildings of interest. And the temple has a quiet atmosphere.

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Muang.

Tourism around Amphoe Muang.............

Wat Phra Nonchaksri Worawihan
Wat Phra Nonchaksri Worawihan (วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร).
- The temple is a large Buddha statue. Assumed that the building since the Ayutthaya period. Within the temple is "Phra Kan and Phra Keaw" stone is a stone Buddha. That looks beautiful.

Nang Yai(Wat Sawang Arom)

Wat Sawang Arom
Wat Sawang Arom (วัดสว่างอารมณ์).
- The temple is a center of art and many of the statues of Buddha as the source, the construction of a church, chapel, and pavilion addition, this temple is also home to collect the most complete Nang Yai of Thailand.  Have the perfect Nang Yai  for show more than 300 piece. A traditional long tail boat ever known Sing Buri province known as the golden swan boats are maintained and preserved.

Wat Kradang Nga Buppharam
Wat Kradang Nga Buppharam (วัดกระดังงาบุปผาราม).
- The temple is a beautiful modern church shape. The ancient pagoda-shaped in Ayutthaya. And the old wihan, This is very interesting.


Wat Na Phra That (วัดหน้าพระธาตุ).
- The temple is built in an old area of Muang Sing Buri. Formerly "Wat Hau Muang". What is the significance of this temple. Prang has built in the Ayutthaya period, with a height of about 16 m. with a laterite base created by brick temple is, round the temple and pagoda. The style of architecture from the Ayutthaya period of work by being appointed as a historic site on March 8, 2478.

Wat Pra Chotikaram
Wat Pra Chotikaram (วัดประโชติการาม).
- The old temple has a standing Buddha, Sukhothai, beautiful appearance as a large art 2 piece is  "Luang Pho Sab and Luang Pho Sin". Is the god of the people of Sing Buri province.

Sing Buri Court

Sing Buri City Hall
Sing Buri Court and City Hall (ศาลากลาง และ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี).
- Monument to brick and cement a Europe of the most beautiful and valuable architecture. Built in the year 129. And city hall. Built in Rs 130. Has been appointed by the Department of Fine Arts as an important national historic site in 2533.